Prošnja za donacijo

Postanite donator - pomagajte, da bo otroke tudi letos obiskal naš dobri, stari dedek Mraz.

Prispevajte po svojih močeh za darila in obisk dedka Mraza in dobrih mož vsem otrokom na našem območju. Donacijo lahko (pravne osebe) ob zaključnem računu uveljavljate kot davčno olajšavo. Vsem donatorjem se bomo za donacijo javno zahvalili preko objave na spletni strani, FB in IG društva.

Donacijo nakažite na račun DPM Mojca Novo mesto; TRR: SI56 0297 0001 8202 409; SKLIC: SI 00 2020-20; NAMEN NAKAZILA: Donacija Veseli december 2020.