Obdaritev dedka mraza

Obdaritev dedka mraza

IN PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2015 in 31.12.2019. Starši otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Novo mesto in občini Žužemberk, morajo izpolniti elektronsko prijavnico. Ostale občine same pridobijo podatke.

Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval dedek Mraz, vsako leto pridobiti. V letošnjem letu smo oblikovali spletno prijavnico z informacijsko privolitvijo za uporabo podatkov za namen obdarovanja v letu 2021.

DPM Mojca kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza v letu 2021.

Upravljavec osebnih podatkov:
Društvo DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
Davčna številka: 59812982
El. naslov: dpm.mojca1@siol.net

Podatki otroka (če imate otrok več, izpolnite prijavnico za vsakega posebej)
Krajevna skupnost:

Podatki starša:
Vabilo bo poslano na naslov otroka.
Urnik obdaritev je objavljen na naši spletni strani www.dpm-mojca.si.
Za menjavo kraja prireditve moramo vedeti zaradi števila daril.
Elektronske prijave zbiramo do 25.11.2021.