Veseli december

Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2014 in 31.12.2019. Starši otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Straža, morajo izpolniti priloženo prijavnico. Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo vsako leto pridobiti podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval Dedek Mraz.

Občina Straža kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranila in uporabila le za potrebe Veselega decembra in obdaritve Dedka Mraza v letu 2020. Upravljavec osebnih podatkov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, info@obcina-straza.si

Prijavnico lahko dobite na:

  • spletni strani Občine Straža www.obcina-straza.si,
  • v fizični obliki pa v Vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas, v Krajevni knjižnici v Straži in na sedežu Občine Straža.