O nas

Kdo smo ?

Društvo prijateljev mladine "Mojca" Novo mesto je prostovoljna neprofitna organizacija, ki organizira in izvaja prostočasne dejavnosti za otroke, mladino in njihove družine na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Mirna Peč. Sodelujemo z vsemi šolami v omenjenih občinah ter z drugimi organizacijami in društvi, s katerimi obojestransko bogatimo program vseh dejavnosti.

Društvo "Mojca" pripravlja in uresničuje vsebinsko raznovrstne projekte, ki segajo na različna področja: kvalitetnejše preživljanje prostega časa otrok in mladih; razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti otrok, mladine in odraslih; navduševanje in izobraževanje mladih za ohranjanje stika z naravo in zdravega ter športnega načina preživljanja prostega časa; socialni in humanitarni programi pomoči otrokom, mladostnikom in staršem; praznovanja in obdarovanja otrok v Veselem decembru… Zagotovo najpomembnejši projekt društva je izvajanje programov v Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer vsako leto gostimo več kot 2.000 mladih iz vseh koncev Slovenije in Evrope.

O vseh naših akcijah občane sproti obveščamo preko medijev, plakatov po šolah ter na mestnih oglasnih deskah.


Vizija in cilji

Temeljna opredelitev in poslanstvo organizacije

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto (Društvo DPM Mojca Novo mesto) je član Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. ZPMS deluje že od leta 1953 in postaja vedno bolj nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi. Odziva se na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov

Temeljna načela delovanja

 • prostovoljno delo,
 • neprofitnost,
 • nestrankarsko delovanje,
 • negovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin,
 • strpnost do drugačnih,
 • ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe,
 • odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

Cilji delovanja

 • promocja uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah,
 • dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin,
 • vzpodbujanje k oblikovanju otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja,
 • zmanjševanje socialne izključenosti otrok in družin,
 • ustvarjanje pogojev za enake možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za vse otroke,
 • vzpodbujanje vseh družbenih, političnih in socialnih dejavnikov k pozitivni naravnanosti do življenja otrok, mladostnikov in družin,
 • razvijanje temeljnih vrednot prostovoljnega dela,
 • utrjevanje in razvijanje sodelovanja z neprofitnimi organizacijami v Sloveniji in svetu.

Vodstvo in organi društva

PREDSEDNICA

 • Marjeta Ferkolj Smolič

PODPREDSEDNICA

 • Anita Avbar Salopek