Bralna značka Slovenije

...

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. 

V okviru Bralne značke naše društvo organizira zaključno prireditev za 17 osnovnih šol dolenjskih občin. Navadno se v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine zbere okoli 350 devetošolcev sedemnajstih dolenjskih osnovnih šol. S priznanji in knjigami se nagradi pridne bralce, ki so ostali zvesti knjigi vseh devet let osnovnega šolanja.