Otroški parlament

...

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivo državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah.

 Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol, nadgradijo se na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. 

Naloga našega društva je zbiranje delegatov (učencev iz OŠ) iz MO Novo mesto in celotna organizacija in izvedba občinskega ter regijskega parlamenta za JV regijo, ki poteka na Rotovžu. Delegatom iz JV regije organiziramo prevoz in sodelovanje na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v Državnem zboru v Ljubljani.