Teden Otroka

...

Teden otroka je program ZPMS že od leta 1954. Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki, ki se preko lokalnih društev kot je naše, širijo na lokalna področja. Društvo preko različnih delavnic, prireditev, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih z veliko zabave, z možnostjo ustvarjanja, izražanja s petjem plesom, slikanjem in športom prenaša stališča ZPMS na lokali nivo. V sklopu dogajanj tako društvo organizira: 

 

Veleizlet po Sloveniji  - v okviru Tedna otroka peljemo na izlet po Sloveniji dva avtobusa socialno ogroženih otrok.

 

Igre brez meja potekajo v Taboru Mojca. Iger se udeležijo šestošolci sedemnajstih osnovnih šol osmih dolenjskih občin.