Počitniško letovanje otrok

...

V Taboru Mojca času poletnih počitnic letujejo otroci stari od 4 do 15 let iz cele Slovenije in tudi tujine v devetih šestdnevnih terminih. Glavni namen je druženje in sklepanje novih prijateljstev. Vsako nedeljo pripeljejo starši svoje otroke in jih vsako soboto, po zaključnem programu v katerem nastopa prav vsak počitnikar, odpeljejo domov. Otroci se veselijo bogatega progama in urnika z množico zanimivih dejavnosti, ki jim zapolnijo prav vsako prosto minuto: dopoldnevi so namenjeni delavnicam kjer vsako leto obravnavajo drugo zanimivo temo, dvakrat do trikrat tedensko gredo na vodno uživanje v  Terme Dolenjske Toplice. Popoldnevi so športno in tekmovalno obarvani, ob večerih pa se sproščajo ob plesu, tabornem ognju, gongih in ostalih zabavno sprostitvenih dejavnostih. Programi se vodijo s pomočjo mentorjev in prav zaradi dobrega vodenja in počutja se otroci vsako leto radi vračajo v tabor. 

 

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v okviru akcije Pomežik soncu, Fiho sredstev in ostalih razpisov, na katere se javljamo, pomagamo mnogim otrokom, ki jim tako omogočimo sedemdnevno brezplačno letovanje v našem taboru.

S pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS)organiziramo zdravstvena letovanja otrok, ki imajo zdravstvene težave. Število otrok ter iz katere enote določi ZZZS na osnovi razpisa. 

Prijavnice izpolnijo osebni zdravniki otrok. To letovanje je sedemdnevno in je sofinancirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo, manjši delež pa je tudi s sofinanciran s strani staršev ter našega društva.