Programi in projekti

Preberite si aktualne programe in projekte v povezavi z našim društvom, dogodki in napovedniki.

Počitniško letovanje otrok

V Taboru Mojca času poletnih počitnic letujejo otroci stari od 4 do 15 let iz cele Slovenije in tudi tujine v devetih &s...

Veseli december

Dedek Mraz že več kot štiri desetletja obdarja dolenjske otroke. Prireditev organiziramo s pomočjo  občin, ki sodeluje z naš...

Teden Otroka

Teden otroka je program ZPMS že od leta 1954. Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč o...

Evropa v šoli

Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo...

Otroški parlament

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivo državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju in i...

Humanitarna Dejavnost

Zelo pomembno mesto v delovanju našega društva je humanitarna dejavnost. V zadnjem času opažamo velik pora...

Bralna značka Slovenije

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnos...

Šola v naravi

V mesecu maju, juniju, septembru in celo oktobru je tabor zaseden z učenci in dijaki iz cele Slovenije, kjer izvajajo projekt Šola v naravi. Po...