Nasa vizija

Temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

Preberi vec
...

Društvo prijateljev mladine Mojca

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto je bilo ustanovljeno l. 1976 in od takrat izvaja različne dejavnosti za otroke in mladino. Trenutna predsednica Marjeta Ferkolj Smolič vodi društvo že od l. 2010, že četrti mandat. V letu 2020 smo prenovili statut in z njim registracijo za pravico unovčenja turističnih bonov. Uspeli smo pridobiti statuse nevladne organizacije, prostovoljske, humanitarne in status društva v javnem interesu na področju družinske politike in humanitarnosti. V letu 2020 smo na občnem zboru prevetrili organe Društva prijateljev mladine.

...

Temeljna načela delovanja

S svojimi rednimi dejavnostmi pokrivamo območje osmih občin: Mestno občino Novo mesto ter občine Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža. Smo regijski vodja za izvedbo Otroških parlamentov za celo JV Slovenijo (21 občin), organiziramo zdravstvena letovanja v enotah OE Novo mesto, OE Trebnje in OE Črnomelj. S humanitarnimi dejavnostmi skrbimo za dobrobit otrok in družin iz širše dolenjske regije.

...

TABOR MOJCA DOLENJSKE TOPLICE

Začetek Tabora Mojca v Dolenjskih Toplicah sega v leto 1981, ko je 23. maja temeljni kamen za gradnjo takrat še pionirskega doma položil Franc Leskovšek Luka (zbornik Dom pionirjev pod partizanskim Rogom, ZPMS, 1982). Pridobili so dva hektarja veliko zemljišče, ki je bilo zelo valovito in potrebno zravnave. Uredili so prostor za letno gledališče (amfiteater) in šotorišče, položili vodovodne in kanalizacijske cevi ter električno zemeljsko omrežje in okoli tabora napeljali strelovod. Ta čas je bil tudi zgrajen objekt z umivalnicami in sanitarijami. Sredstva za gradnjo so zbirali pionirji iz vse Slovenije. Tabor Mojca so v letih 1980-1990 gradili z zbranim Pionirskim dinarjem, ki so ga zbirali pionirji iz cele Jugoslavije ter pomočjo mnogih organizacij in občin iz vse Slovenije. Janez Pavlin je takrat z veliko mero osebnega poguma in tveganja je prevzel v upravljanje pozabljeni taborni prostor v Dolenjskih Toplicah in ga s prostovoljci in ob pomoči dobrih ljudi iz cele Dolenjske pripravil za dolenjsko in slovensko mladež. Takrat so v 4 mesecih ob tisočih urah prostovoljnega dela zgradil 32 hišic, ki še sedaj služijo svojemu namenu.

...

O nas

Tabor Mojca je v lasti Zveze prijateljev mladine Slovenije in od l. 1991 v upravljanju Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto Tabor vsa potrebna dovoljenja in urejeno vso potrebno dokumentacijo. Od leta 2019 je registriran v AJPES-u kot nastanitveni objekt. Na razpolago imamo: - 32 hišk s 3 ležišči - 1 hiško Zlatolaska z 8 pogradi in enim samostojnim ležiščem ( skupaj 17 ležišč) - 1 hiška Falkenau z 12 ležišči - 6 hišk po 6 ležišč ( Mojca, Pehta, Tinkara, Kekec, Rožle, Bedanec) - 1 hiška s 13 ležišči ( Kosobrin) - »Hotel« z 38 skupnimi ležišči – namenjen mlajšim otrokom - Marles hiša s 5 ležišči za mentorje/vzgojitelje/spremljevalce Število razpoložljivih ležišč je 222.