Prijavnica

OBDARITEV DEDKA MRAZA

IN PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Letos bodo obdarjeni otroci, rojeni med 1.1.2013 in 31.12.2018. Starši otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Novo mesto in občini Žužemberk, morajo izpolniti elektronsko prijavnico. Ostale občine same pridobijo podatke.

Zaradi Uredbe Evropske unije o varovanju osebnih podatkov moramo podatke o otrocih, ki jih bo obdaroval dedek Mraz, vsako leto pridobiti. V letošnjem letu smo oblikovali spletno prijavnico z informacijsko privolitvijo za uporabo podatkov za namen obdarovanja v letu 2019.

DPM Mojca kot upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da bo vaše osebne podatke in podatke o vašem otroku skrbno hranil in uporabil le za potrebe Veselega decembra in obdaritve dedka Mraza v letu 2019.

Upravljavec osebnih podatkov:
DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, Novo mesto,
Davčna številka: 59812982
El. naslov: mojcin.dedek.mraz@siol.net